Langen akker 33 6325 CK Berg en Terblijt Tel.: 043-36433 30 / 06-55343489 Fax: 043-3655549 info@survivallimburg.nl Stratenplan

Teambuilding en management-training

Teambuilding
 
Samen met u zullen we een “op maat gesneden” programma samenstellen. Afhankelijk van uw wensen en het vermogen van uw deelnemers zullen wij gebruik maken van alle activiteiten die survival Limburg u kan bieden. U kunt hierbij denken aan o.a.. diverse teambuilding-activiteiten in de grot, het samen bouwen van touwbruggen over het snelstromend riviertje de geul of het bouwen van een eigengemaakt vlot. Al met al een dag om naar uit te kijken en waarbij teamgeest en samenwerking centraal staan.
 
Management-training
 
Grotere ondernemingen met een voortdurende behoefte aan adequaat geschoold middenkader en hoger opgeleid personeel beschikken over adviesburo's of eigen wetenschappelijke afdelingen die de aanstaande kaderleden opleiden, vormen en trainen voor hun loopbaan in het bedrijf. De training is er vooral op gericht de individuele persoonsgebonden eigenschappen aan het licht te brengen en vervolgens te stimuleren en te ontwikkelen. Collegialiteit, loyaliteit, initiatief en wederzijds respect zijn eigenschappen waarmee gewerkt wordt. Deze eigenschappen worden tijdens de training ruimschoots op de proef gesteld. Survival Limburg heeft de know how om, samen met u, een geslaagd programma samen te stellen waarin de door u gewenste doelstellingen aan de orde komen. Na elke managementtraining vindt een evaluatie plaats.
Zie http://www.infinity-experience.nl/